E-Kullen

Star Kullen *6/5 -09

CH S*Shangri-La Felin Ra-Horakhty "Ravi"

CRX d 33 (bb)

S*Magic Paw's Black Pearl "Pearl"

CRX f 33 (AA)
S*Magic Paw's
Early MidnightStar
"Midnight"

CRX d 33
Hane
S*Magic Paw's
Ebony ShiningStar
"Ebony"


CRX f 33
Hona
S*Magic Paw's
Evil StarDust
"
Evil / Stardust"

CRX a 33
Kastrat Hane
S*Magic Paw's
Endless TwinkelingStar
"Twinkie"

CRX d 33
Hona
S*Magic Paw's
Enchanting StarChild
"Starchild"

C
RX d 33
Hona
S*Magic Paw's
Emotional FallingStar
"Emo"

CRX a 33

Kastrat Hane

Kull bilder

3+3

Båda föräldrarna är testade negativt för FIV/FeLV
Blodtypade (alla kattungar är A men bär B)
Samt scannade 1 gång för HCM med resultatet UA

Back