Kattungar

Vi har inga planer på några kullar i dagsläget.
Katteriet kommer troligast ligga på is i några år.
Det kommer dock inte att upphöra.


*Läs mer om kostnader kring avel*